Wszechobecna cyfryzacja i innowacyjność determinuje dziś rozwój większości przedsiębiorstw, stając się istotnym elementem ich strategii. Głównym celem prawa IT  jest ochrona ludzkiej pomysłowości, innowacyjności i kreatywności.

Zakres naszych usług w obszarze prawa IT obejmuje najczęściej:

 • pomoc prawną w zakresie świadczenia usług online, usług hostingowych, mediów cyfrowych i ofert multimedialnych, szczególnie w zakresie
  • ochrony danych osobowych i ochrony baz danych
  • praw do strony internetowej lub ich zawartości
  • poufności w zakresie współpracy technologicznej
  • dostaw technologii, know-how na potrzeby produkcji lub usług świadczonych przez klienta
 • wsparcie prawne w transakcjach związanych z usługą przetwarzania danych w chmurze (cloud computing)
 • redagowanie, opiniowanie i negocjowanie umów IT:
  • umów o współpracę w zakresie obsługi informatycznej przedsiębiorstwa
  • umów o tworzenie i administrowanie zewnętrznych baz danych
  • umów wdrożeniowych
  • umów licencyjnych na oprogramowanie
 • prowadzenie postępowań, m.in. o:
  • prawa autorskie do oprogramowania
  • wynagrodzenie lub odszkodowanie za nieuprawnione korzystanie z oprogramowania
  • naruszenie dóbr osobistych lub zasad konkurencji w wyniku zamieszczenia określonych treści w Internecie
  • zniesławienie i znieważenie w Internecie.