Zapewniamy kompleksową obsługę prawną biznesu elektronicznego – zarówno tego już istniejącego, jak i dopiero powstającego – przygotowując i wspierając przedsiębiorców
w prowadzeniu zgodnej z prawem działalności w sieci. Wspieramy działalność online związaną z sprzedażą zarówno produktów jak i usług.

Zakres naszych usług w obszarze e-commerce obejmuje najczęściej:

  • opracowanie koncepcji prawnej świadczenia usług drogą elektroniczną
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z działalnością e-commerce, w tym regulaminów oraz materiałów związanych z ochroną danych osobowych takich jak polityki prywatności, polityki cookies, treści zgód i oświadczeń
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów  prawnych, zwłaszcza w zakresie reklamacji oraz odstąpień od umów
  • pomoc prawna w zakresie umów z użytkownikiem i warunków świadczenia usług, a także umów hostingowych w Polsce
  • doradztwo w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego