• weryfikacja procesów przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie pod kątem ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tzw. RODO
  • dostosowanie rozwiązań składających się na system zabezpieczenia danych osobowych w przedsiębiorstwie do przepisów RODO
  • przygotowanie dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstwa dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, niezbędnej w świetle przepisów RODO
  • Reprezentacja przed UODO i innymi ogranami.