Jesteśmy kancelarią prawną obsługująca projekty technologiczne prowadzone w branży IT. Pracujemy nad umowami wdrożeniowymi i kontraktami SLA, umowami outsourcingowymi i umowami opartymi o usługi oferowane w chmurze (Iaas/PaaS/SaaS Cloud). Przeprowadzamy audyty i pomagamy przy interpretacji umów licencyjnych, tworzymy modele zarządzania IT od strony prawnej.

Zapewniamy pełne wsparcie w procesie redagowania i negocjacji umów, przez udział w nadzorze ich realizacji. Pomagamy w między innymi w zakresie następujących spraw związanych z prawem IT:

 • Bieżąca obsługa prawna firm IT,
 • prawo cywilne w IT
 • IT i prawo korporacyjne
 • prawo gospodarcze
 • prawa autorskie i prawo pracy
 • prawo zamówień publicznych w kontekście usług IT
 • ochrona danych osobowych
 • patenty
 • ochrona własności intelektualnej
 • analiza prawna projektów informatycznych na każdym etapie ich realizacji
 • reprezentacja w sporach prawnych dotyczących umów informatycznych i oprogramowania IT
 • sporządzanie i opiniowanie oraz udział w negocjacjach umów z branży IT
 • umowy wdrożeniowe
 • analiza ryzyk prawnych umów IT
 • umowy o testy penetracyjne
 • obsługa umów związanych z outsourcingiem usług bezpieczeństwa IT
 • doradztwo przy procedurze zamówień publicznych
 • reprezentacja w sprawach zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami