Pomagamy rozwiązywać spory uczestnicząc z klientem w mediacji jako pełnomocnik.

  • przygotowanie strony do mediacji – informacja o przebiegu mediacji, przygotowanie taktyki negocjacyjnej
  • uczestnictwo w mediacjach w charakterze pełnomocnika jednej ze stron
  • konsultacje w zakresie efektywnego przygotowania strony do mediacji dla fachowych pełnomocników, których klienci rozważają skorzystanie z mediacji lub zostali skierowani do mediacji przez sąd