• sporządzanie umów
 • spory o zasadność rozwiązania stosunku pracy
 • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • spory o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o mobbing i dyskryminację
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy zarówno pracowników, jak i pracodawców
 • inne sprawy pracownicze

MOBBING I DYSKRYMINACJA

 • audyt organizacji pod kątem wypełniania obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu
 • doradztwo w zakresie prewencji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej
 • przygotowanie dokumentacji z zakresu polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w organizacji
 • wdrożenie procedur przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • reprezentacja pracownika lub pracodawcy w sprawach o mobbing lub dyskryminację w miejscu pracy