• rozwód i separacja
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • podział majątku
  • alimenty
  • władza rodzicielska
  • kontakty z dzieckiem
  • rozstrzygnięcie przez sąd o istotnych sprawach dziecka
  • wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
  • inne sprawy z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego