Naszą misją jest pomagać w rozwiązywaniu sporów w sposób rozsądny i wyważony, pozwalający na uniknięcie wysokich kosztów finansowych i emocjonalnych oraz na zachowanie relacji z drugą stroną konfliktu. Jesteśmy zwolennikami dialogu, jeżeli istnieje taka możliwość, wspieramy w ugodowym zażegnaniu kryzysu. Tam jednak, gdzie dialog nie wystarcza, skutecznie sięgamy po narzędzia prawne. Wierzymy również, że znajomość prawa w połączeniu z kreatywnością otwiera wiele możliwości i pozwala na zoptymalizowanie ryzyka, z jakim wiąże się prowadzenie własnego biznesu.

W naszej pracy kierujemy się standardami etyki zawodowej wyrażonymi w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.

Karolina Zarębska-Marchwińska jako mediator prowadzi mediacje w wymienionych wyżej sprawach. Nigdy w jednej sprawie nie łączy roli pełnomocnika (radcy prawnego)  i mediatora.