Prawo spółek to jeden z działów prawa regulujący tworzenie, obsługę, funkcjonowanie oraz zarządzanie spółkami (w tym procesy przekształcania i likwidacji). Główne zagadnienia związane z prawem spółek to:

 • prokura, firma i przedsiębiorstwo spółki
 • zagadnienia kolizyjnoprawne dotyczące spółek
 • typy spółek kapitałowych
 • sposoby łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji spółek
 • prawo spółek w krajach Unii Europejskiej

Co do samych spółek, prawo stosujemy do w każdej:

 • spółce cywilnej
 • spółce jawnej
 • spółce partnerskiej
 • spółce komandytowej
 • spółce komandytowo akcyjnej
 • spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółce akcyjnej

Akty prawne prawa spółek

Większość przepisów prawa spółek znajduje się w dwóch aktach prawnych:

 1. Kodeksie cywilnym
 2. Kodeksie spółek handlowych

Przepisy prawa spółek IT odnajdziemy też w innych aktach prawnych:

 • ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • ustawie o samorządzie gminy
 • ustawie o rachunkowości