Prawo energetyczne to nie tylko polska ustawa regulująca całokształt spraw związanych z polityką energetyczną państwa, która określa

  • zasady dostarczania paliw i energii;
  • zasady polityki energetycznej państwa;
  • kompetencje i zasady działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
  • przepisy o koncesjach i taryfach energetycznych;
  • przepisy o urządzeniach energetycznych, instalacjach, sieciach i ich eksploatacji.

Prawo energetyczne to także zagadnienie związane z obsługą prawną podmiotów z sektora energetycznego oraz ich klientów. Dynamiczny sektor energetyczny, zmagający się z problemami nowych technologii, potrzebuje doradców prawnych rozumiejących zasady funkcjonowania rynku energii. Nasz zespół oferuje obsługę prawną podmiotów działających w sektorze energetycznym.

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie prawa energetycznego na rzecz klientów operujących w sektorach:

  • energii elektrycznej
  • gazu ziemnego
  • paliw płynnych
  • ciepła